Kế hoạch dạy học trực tuyến từ ngày 1/2/2021 đến 5/2/2021

Thứ tư - 03/02/2021 12:10
PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ DĨ AN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TH ĐÔNG HÒA                                                                    Độc lập  - Tự do -  Hạnh phúc
 Số:     KH.TT 
                                                                                                                    Đông
Hòa, ngày 01 tháng 02 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Về việc triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19 
từ ngày 1/2/2021 đến 5/2/2021
 

Căn cứ công văn 176/ SGDĐT - CTTPC V/v cho trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19;
Căn cứ phiên họp liên tịch ngày 01/02/2021 của trường TH Đông Hòa;
Trường TH Đông Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức dạy và học trực tuyến như sau: 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Giúp học sinh ôn lại kiến thức đã học sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19 và dạy trọng tâm các bài mới từ tuần 21 của PPCT.
- Rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học và tham gia học tập tại nhà;
- Đảm bảo tính thực chất, hiệu quả.
II. THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC
1. Thời gian thực hiện:
Từ ngày 1/2/2021 đến 5/2/2021
2. Nội dung
- Đối với học sinh: Tất cả tập trung 3 môn Toán và tiếng Việt và tiếng Anh (khuyến khích đối với môn Mĩ thuật, Tin học) 
- Nội dung dạy và học trực tuyến: chủ yếu là hướng dẫn học sinh tự học, giáo viên giao nhiệm vụ học tập cho học sinh nhằm ôn luyện và củng cố kiến thức, học sinh làm bài và gửi kết quả cho giáo viên qua mạng. 
3. Hình thức
- Hình thức: thực hiện dạy và học trực tuyến trên phần mềm của nhà mạng VNPT (vnEdu; E-learning), Zoom hoặc thực hiện trên nhóm zalo, nhóm facebook,... hoặc các hình thức khác nhằm thuận lợi cho việc tiếp cận hướng dẫn tự học của giáo viên và kết hợp nội dung ôn tập của học sinh (photo tài liệu giấy gửi trực tiếp cho học sinh nếu học sinh chưa có phương tiện học tập,...), dưới các hình thức: 
+ Quay video bài giảng hướng dẫn của giáo viên.
+ Soạn bài giảng Power point lồng tiếng.
+ Bài kiểm tra với các câu hỏi dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm (tùy theo đặc điểm của từng lớp).
+ Hệ thống kiến thức, bài tập dưới hình thức tự luận và trắc nghiệm (tùy theo đặc điểm của từng lớp).
Ghi chú:
- Giáo viên giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn các em tự học, học sinh làm bài và trả kết quả cho GV, GV kiểm tra kết quả học tập của học sinh. 
- Bài kiểm tra, giáo viên không chấm điểm và báo CMHS nộp lại bài sau 3 ngày giao bài tập. Địa điểm nhận bài: Phòng bảo vệ trường TH Đông Hòa(Bảo vệ và GV trực trường nhận bài của CMHS và phân loại theo lớp, theo khối và nộp về Tổ trưởng tổng hợp. GVCN nhận bài HS  từ Tổ trưởng )
- Bài kiểm tra, tổ trưởng duyệt trước khi gửi về cho học sinh làm bài. 
- Thứ Hai giao bài kiểm tra về học sinh, thứ sáu thu bài học sinh( nếu tình hình CoVID-19 phức tạp, kéo dài thì yêu cầu thực hiện)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Lãnh đạo nhà trường
- Chủ động phối hợp với nhà mạng để cung cấp tài khoản học tập miễn phí cho giáo viên và học sinh qua phần mềm Zoom và VNPT. Lập kênh You Tube của trường để PHHS cập nhật.
- Tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai tập huấn lại cho giáo viên và hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến. 
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến và triển khai đến tất cả giáo viên trong hội đồng trường.
- Thông tin, phổ biến, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh để phối hợp cùng với nhà trường quản lý con em học tập tại nhà. 
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Thông báo CMHS kế hoạch dạy trực tuyến của nhà trường bằng tin nhắn Viettel, qua Facebook của trường, website đơn vị.
2. Tổ chuyên môn
- Tăng cường sinh hoạt chuyên môn qua mạng (có biên bản cụ thể)
- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của từng tổ và lịch báo giảng chi tiết gửi về bộ phận chuyên môn vào ngày 02/02/2021 và triển khai kế hoạch dạy trực tuyến của tổ đến CMHS nắm rõ và được sự tán thành của CMHS của từng lớp.
- Tổ chuyên môn và giáo viên thống nhất nội dung trước khi gửi bài cho học sinh (qua mạng hoặc tài liệu giấy) 
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên.
 - Hỗ trợ các thành viên trong tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn học sinh học tập tại nhà. 
- Tổ trưởng định hướng xây dựng nội dung ôn tập cho học sinh.
- Tổng hợp các báo cáo kịp thời về nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh Covid -19
- Nắm thông tin học sinh trong đợt dịch nhất là các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân F0, F1, F2, F3 báo cáo về nhà trường kịp thời.
3. Giáo viên chủ nhiệm
- Thông báo đến cha mẹ học sinh, học sinh kế hoạch dạy học trực tuyến của tổ và lịch báo giảng  đến CMHS bằng nhiều hình thức để CMHS phối hợp cùng với nhà trường quản lý con em học tập tại nhà. 
- Thành lập nhóm trên các trang mạng xã hội (nếu có), phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm, mời giáo viên bộ môn của lớp tham gia nhóm (giải thể sau khi kết thúc kế hoạch). Giáo viên Tin học hỗ trợ thêm cho các GVCN trong việc sử dụng phần mềm để hỗ trợ giảng dạy cho học sinh cũng như cung cấp các đường link của các bài dạy liên quan đến từng khối lớp.
- Gửi tài liệu giấy cho những học sinh chưa có phương tiện học tập. 
- Hoàn thành báo cáo gửi tổ trưởng tổng hợp đúng thời gian quy định
- Thường xuyên cập nhật tình hình học sinh trong đợt dịch nhất là các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân F0, F1, F2, F3
4. Học sinh
- Nắm bắt kịp thời lịch gửi bài của giáo viên bộ môn để tham gia học tập đầy đủ.
- Hoàn thành nhiệm vụ học tập khi được giáo viên giao và phản hồi kết quả học tập đúng quy định. 
- Học tập nghiêm túc, đạt hiệu quả. 
5. Cha mẹ học sinh
- Nắm kế hoạch dạy trực tuyến của trường, tổ lớp và lịch báo giảng hàng ngày của lớp để có sự hỗ trợ, nhắc nhở học sinh hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Chủ động liện hệ với GVCN trong việc giảng dạy học sinh học trực tuyến.
- Hợp tác với nhà trường trong thời gian học sinh nghỉ để phòng chống dịch Covid -19.
Trên đây là kế hoạch triển khai dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh ghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid -19 của trường TH Đông Hòa. Đề nghị tất cả CBQL, giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:                                       HIỆU TRƯỞNG
  • Lãnh đạo PGD  ( đẻ báo cáo);
  • Các PHT, các tổ chuyên môn ( để thiện hiện);
  • Lưu VT.                                       Trần Quang Vinh
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây